Varför finns det inga reguljärflyg till Grenoble i början av december?
Jag vet att det bara är en liten charterflygplats och att det skulle vara olönsamt med det är ändå irriterande.

Varför är italienska hemsidor uteslutande på italienska?

Varför kan man inte åka tåg från Lyon-St-Exupery till Briancon?

Varför kan man istället åka tåg från Geneve till Briancon?
(Det tar nio timmar, men kostar å andra sidan bara 60 euro, lika mycket som bussen Geneve-Val d’Isère kostade förra året.)

Varför äger jag ingen bil?