”äsch, baklänges är för dem som inte kan åka framlänges!”

Citat: Jazz-Ture. Huruvida yttranden i fråga kan åka, och i så fall åt vilket håll, låter vi vara osagt.
Hehe.