Simon – Jag kan diska.

Hedda – Jag opponerar mig inte.

Erika – Erbjuder du dig?

Hedda – NEJ!