Det finns en stad i Nederländerna som heter Urk.
Dessutom finns det en stad i Ryssland som heter Plast. Ligger norr om Kazakstan, söder om Chelyabinsk. Men det visste jag sedan innan.