Jag har ett ord. Ett. Ord.
Unpropohejt.

Ja jävlar.
Syre.