Jag är hellre glad nu än om tjugofem år.

– Agnes, Fucking Åmål