Shane McConkey
Jukebox Hero

Skidvärlden är en inspirationskälla och förebild fattigare.