Mmmm..
Det är helt enkelt för få bokstäver i ordet ”längtar”.